Hitesh Bharadwaj shares his excitement at ‘Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin’ leap